Vitajte na mieste,
kde pomôžeme Vášmu zdraviu

Podľa svetových lekárskych štatistík má väčšina ľudskej populácie problémy, ktoré sa dajú liečiť na pracoviskách rehabilitácie a alternatívnej medicíny. Keď sa neliečia mnohokrát sa menia problémy na trvalé zdravotné komplikácie. Rehabilitácia a využitie jej nových metód upraví a zmení pohybový aparát, tým ovplyvní bolesť, zlepší pohybové koordinačné schopnosti a kvalitu života.

UNIREHA s.r.o. má centrum pre ambulantnú liečbu pohybových porúch a bolestí a je vedené špecialistom v odbore rehabilitačnej a manipulačnej medicíny a akupunktúry.

Ponúkame stanovenie presnej diagnózy a poskytnutie cielenej komplexnej terapie s ohľadom na prevenciu recidív. Špecializujeme sa na bolesti chrbtice, kĺbov a svalového systému a na liečbu poúrazových stavov. Akupunktúra ako prvok liečby sa najviac uplatňuje pri niektorých bolestivých stavoch, aleriách a tzv. civilizačných ochorenia a má veľké uplatnenie v prevencii.

Vážení pacienti, ak Vás alebo Vašich blízkych trápia problémy zapríčinené bolesťou chrbtice a končatín, reumatickým ochorením, poruchou hybnosti, ochrnutím alebo tŕpnutím končatín, chronickou únavou alebo následnými ťažkosťami po úraze, operácii, radi Vás privítame v našom zariadení a pokúsime sa o ovplyvnenie Vašich problémov.

ľudské telo, akupunktúra, rehabilitácia